Què fem?

Publicitar els nostres objectius per a conscienciar a la societat que la nostra lluita per la defensa dels drets fonamentals, com són els de vot i llibertat d'expressió. Es una qüestió de dignitat.

No podem deixar que s'oblidi el sacrifici del poble català en la defensa de l'Estat de Dret. Tampoc podem, ni volem, deixar de buscar justícia. La nostra Associació està compromesa en la defensa de la ciutadania i dels seus drets fonamentals que van més enllà de la llei per la llei. El poble, històricament, és el que fa avançar la societat revelant-se contra lleis constitucionals injustes com varen ser la prohibició del sufragi femení o l'esclavitud.