Organització

L'Associació d'Afectats 1-O és una organització nascuda de la societat civil, des del més estricte voluntariat, dirigida per una Junta Executiva composta per tres càrrecs i cinc vocalies. Totes elles reconegudes com a sòcies segons els nostres estatuts fundadors.

La composició és:

  • Presidència: Virgínia Martínez.
  • Tresoreria: Edgar Ollés.
  • Secretaria: Àlex Solano.

La tasca de la Junta és la creació i consolidació de l'Associació en una posterior Assemblea de socis.

Notes legals

Raó social: Associació d'Afectats 1-O
Domicili Social: c/ Lluís Moret, 2, 08319 Dosrius (Barcelona)
CIF: G67160812

Estatuts: Vegeu Transparència